Skip to main content

M A J C H E R - P R O D U C T I O N
Tel: +421 915 895 860
Mail: majcher-production@centrum.sk

M A J C H E R - P R O D U C T I O N    |    Tel: +421 915 895 860    |    E-mail: majcher-production@centrum.sk

Referencie

Naše služby využili a aj ďalej využívajú:

Televízia

Televízia LUX
Televízia VÝCHOD
Televízia ZEMPLÍN
Televízia NOE
Televízia Patriot
Materské centrum Haliganda , Košice
Gréckokatolícka eparchia Košice
Ceragem Košice
Úsmev ako Dar, Košice
DOG – SHOP s.r.o.
Agatangel – gospelová skupina
Vlastivedné múzeum Trebišov
Zemplínska knižnica Trebišov
Regionálne osvetové stredisko
Hotel Centrum výstavníctvo
Slovenský červený kríž (SČK )
Národné transfúzne centrum Košice
Košický samosprávny kraj

Obecné úrady mestá

Mesto Trebišov
Mesto Sobrance
Mesto Michalovce
Mesto Sečovce
Mesto Košice
Obecný úrad Hraň
Obecný úrad Novosad
Obecný úrad Zemplínske Hradište
Obecný úrad Čerhov
Obecný úrad Sirník
Obecný úrad Slovenské Nové Mesto

Cirkevné inštitúcie

Slovenská katolícka charita Košice
Rímskokatolícky farský úrad sv. Košických mučeníkov Košice - Nad Jazerom
Gréckokatolícky farský úrad Vojčice
Rímskokatolícky farský úrad Trebišov
Gréckokatolícky úrad Trebišov

Školy a školské zariadenia

CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov
Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov
SOŠ Jána Bocatia Košice
Cirkevné gymnázium sv. Edity Stainovej Košice
Cirkevné gymnázium sv. Tomáša Akvinského Košice
Súkromné gymnázium/ Bosak/ , Dneperská, Košice – Nad Jazerom
Súkromná ZŠ , Dneperská – Nad Jazerom